<? Портфолио ?>

Проекти изпълнени изцяло от мен или с мое участие

Участие

  • PHP & MySQL програмист

tobiavi.com

Обяви от телефона в интернет

tobiavi.com
Бизнес сайт
tobiavi.com
Технологии
  • XHTML
  • PHP
  • MySQL
  • JavaScript
Време за изработка

5 работни дни

Дизайнер

Ангел Павлов

Създаден през

2010 година

Партньор

Ирис Визия ООД