<? Портфолио ?>

Проекти изпълнени изцяло от мен или с мое участие

Включени модули

  • Администрация на страниците по сайта

ГАЛБО ООД

Качество и стил в опаковането

ГАЛБО ООД
Бизнес сайт
galbo-machinery.com
Технологии
  • PHP
  • MySQL
  • JavaScript
Време за изработка

20 работни дни

Създаден през

2006 година

Партньор

Ирис Визия ООД