<? Портфолио ?>

Проекти изпълнени изцяло от мен или с мое участие

Включени модули

  • Администрация на страниците по сайта

Лев Корпорация

Лев Корпорация
Бизнес сайт
levcorporation.com
Технологии
  • PHP
  • MySQL
  • JavaScript
Време за изработка

20 работни дни

Дизайнер

Ангел Павлов

Създаден през

2008 година

Партньор

Ирис Визия ООД