<? Портфолио ?>

Проекти изпълнени изцяло от мен или с мое участие

Включени модули

  • Администрация на страниците по сайта

Ото Бок България

За качествен живот

Ото Бок България
Бизнес сайт
ottobock.bg
Технологии
  • XHTML
  • PHP
  • MySQL
  • JavaScript
Време за изработка

40 работни дни

Създаден през

2010 година

Партньор

Ирис Визия ООД