<? Изграждане на сайт ?>

* Информационен сайт

Сайт с динамично управление на съдържанието през Администрация. Добавяне, редактиране и разпределяне на страниците по сайта според нуждите Ви.

* Продуктов каталог

Разпределение на продуктите по категории и подкатегории с индивидуални параметри към всеки продукт

* Продуктов каталог +
  онлайн магазин

Разпределение на продуктите по категории с индивидуални параметри към всеки продукт, които клиентите Ви могат да поръчат онлайн чрез заявка

Изграждането на уеб сайт е сложен процес. На всеки етап от разработката трябва да се предвидят редица фактори, които ако бъдат пропуснати биха забавили крайният резултат.

Основни етапи и методика при изграждането на уеб сайт:

Проучване и планиране

Разглежда се основната предоставена от клиента информация, преглед и анализ на изискванията на клиента.
 • Предназначение на уеб сайта;
 • Цели, които трябва да бъдат постигнати посредством уеб сайта;
 • Същност на бизнес дейността;
 • Примерни конкурентни сайтове;
 • Целева аудитория;
 • Ръководство за изградена и наложена корпоративна идентичност и др.

Информационна архитектура

Запознаване със съдържанието и проектиране на информационната архитектура, структуриране и организиране на съдържанието.

Дизайн

С цел добър резултат и по-ефективен работен процес, към етап дизайн се пристъпва, когато всичко е напълно ясно и уточнено в разработената документация за проекта.

Дизайна се разделя основно на два етапа:

 • Създаване на схема на сайта, която да покаже разположението на основните блокове от елементи
 • Същински дизайн по вече избрана схема от клиента удовлетворяваща най-добре неговите цели

Изграждане на уеб сайта

Това е раждането на уеб сайта, превръщането на дизайнерската картинка в работещ уеб сайт.

Включва:

 • Нарязване на графичните макети;
 • Изграждане на темплейти за отделните изгледи на елементите и части от съдържанието;
 • Дизайн на бази данни при налиие на динамично, управляемо съдържание;
 • Разработка на бизнес логиката и програмиране;
 • Залагане на елементите, по които търсачките ще определят позициите на уеб сайта в резултатите от търсенията;
 • Свързване на презентационната и програмна части от уеб сайта

Тестване

След изграждане на основните елементи се пристъпва към функционални тестове, тестове за съвместимост с различни браузъри, тестове за сигурност.

Намиране в търсачките

Как търсачките ще виждат един уеб сайт е основен въпрос за който се следи през целия цикъл на изработка на един уеб сайт. Независимо, че алгоритмите за оценка на уеб сайтове на всяка търсачка са тайни, съществуват редица правила, за които се знае, че търсачките следат. И при изработка на всеки уеб сайт е необходимо да се спазват всички тези правила!

Поддръжка, разширяване/развитие

След изграждането и пускането на сайта е важно добрият уеб проект да позволява лесно да се правят промени и допълнения в следващите версии не само от към съдържание, но и функционално.